139.626 nens i les seves famílies reben ajuts del programa de superació de la pobresa infantil de l’Obra Social ”la Caixa”

Barcelona

04.01.10

41 segundos de lectura
Recursos disponibles

CaixaProinfància ja fa més de dos anys que funciona. En aquest últim any, el nombre de menors d'arreu d'Espanya que reben ajuts ha augmentat de manera considerable a causa de la conjuntura econòmica, i ha passat dels 92.185 nens del desembre de 2008 als 139.626 actuals.

La iniciativa s'implementa a través de 311 entitats col·laboradores, que han atorgat 374.563 ajuts. Aquests sobretot es destinen a la promoció socioeducativa del nen (reforç educatiu, suport psicològic, centres oberts, etc.), a més de facilitar l'accés a béns bàsics.

L'entitat financera ha invertit un total de 101 milions d'euros per desenvolupar i ampliar els serveis socials oferts per CaixaProinfància a deu ciutats (Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Múrcia, Bilbao, i també a Balears i Canàries) i les seves respectives àrees metropolitanes on s'ha implementat el programa CaixaProinfància.