L’Obra Social ”la Caixa” arriba als 100 milions d’euros invertits en la lluita contra la pobresa infantil a Espanya

Barcelona

07.12.09

53 segundos de lectura
Recursos disponibles

CaixaProinfància ha arribat a més 139.000 menors de tot l'Estat des de la seva posada en marxa, el que es tradueix en l'atenció a  79.430 famílies que passen per una situació de dificultat.   Garantir la promoció socioeducativa del nen és un dels objectius fonamentals del programa amb la finalitat de promoure la igualtat d'oportunitats i així trencar el cercle de pobresa hereditària. Això es concreta, principalment, en ajudes destinades al reforç educatiu, suport psicològic, centres oberts, colònies i campaments infantils i escoles d'estiu.   La iniciativa de ”la Caixa” es desenvolupa a deu ciutats espanyoles i les seves àrees metropolitanes: Barcelona, València, Sevilla, Múrcia, Màlaga, Madrid, Bilbao, Saragossa, Balears i Canàries.   Les entitats socials són les encarregades de coordinar i implementar CaixaProinfancia en els diferents territoris. Totes elles treballen en xarxa amb altres associacions, la qual cosa eleva a més de 300 el nombre d'entitats que col•laboren amb ”la Caixa”.   Segons la darrera Enquesta de Condicions de Vida (2008), el 19,6% de la població resident a Espanya viu per sota del llindar de pobresa relativa.