L’Obra Social ”la Caixa” distribueix gratuïtament un llibre per prevenir la violència domèstica

Barcelona

28.09.05

7 minutos de lectura
Recursos disponibles

- La publicació es llança amb una tirada inicial de 800.000 exemplars i es distribuirà gratuïtament a partir d'avui entre tots els ciutadans que ho sol·licitin en qualsevol sucursal de ”la Caixa” del territori espanyol.- La publicació -editada en català, castellà, èuscar i gallec- és obra del doctor en Psiquiatria Luis Rojas Marcos i de la catedràtica en Sociologia Inés Alberdi i s'hi analitzen les causes de les conductes violentes alhora que s'ofereixen antídots per combatre-les.- El llibre s'emmarca en el nou Programa de Prevenció de la Violència Domèstica de l'Obra Social ”la Caixa” els objectius fonamentals del qual són prevenir i sensibilitzar contra el maltractament i donar suport a la reinserció de les víctimes i dels seus fills.- En el marc d'aquest programa, l'Obra Social ”la Caixa” durà a totes les escoles espanyoles una línia de tallers preventius contra el maltractament. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la violència entre les persones arrabassa unes 850.000 vides cada any a tot el món i ocasiona incomptables danys físics i emocionals. Aquest organisme, a més, reconeix que les xifres oficials no reflecteixen la gravetat del problema i ha manifestat les seves sospites que menys de la meitat de les víctimes denuncien l'agressió a les autoritats.Analitzar l'origen de les conductes violentes, oferir possibles antídots en contra i sensibilitzar tota la població pel que fa a la constant presència de violència en tots els àmbits de la nostra societat, però especialment en el domèstic, són alguns dels objectius de la publicació Violència: tolerància zero, una obra dels doctors Luis Rojas Marcos i Inés Alberdi, emmarcada en el nou Programa de Prevenció de la Violència Domèstica impulsat per l'Obra Social ”la Caixa”.Entre totes les mostres actuals de maltractament, la violència de gènere és una de les xacres més grans de la nostra societat. Els darrers 20 anys, el nombre de separacions i divorcis ha augmentat progressivament. Actualment s'estima que Cada any contrauen matrimoni unes 200.000 parelles i es produeixen 100.000 ruptures legals.Moltes d'aquestes ruptures van precedides de situacions de violència de gènere. Segons la doctora Inés Alberdi, la violència contra les dones té l'origen en el sistema patriarcal, una forma de domini i d'organització social a què han contribuït històricament la filosofia, la religió i tot el conjunt de la cultura occidental.Des del punt de vista de les arrels psiquiàtriques d'aquesta violència, el Dr. Luis Rojas Marcos sosté que la gelosia i l'afany irracional de domini sobre la integritat física i psicològica de la parella estan en l'origen de la violència conjugal. Una infantesa amb tractes cruels, els sentiments d'inferioritat, la personalitat antisocial, la paranoia, la baixa tolerància a la frustració, l'alcohol o algunes drogues es presenten com a factors que agreugen la violència de gènere.Luis Rojas Marcos es pregunta si la violència és una força intrínsecament biològica –programada en els nostres gens– o sorgeix com a reacció a l'impacte dels avatars de la vida. "La violència no és instintiva, sinó que s'aprèn", sosté l'autor. "Ningú neix amb un temperament hostil ni es torna cruel si no es pren el temps necessari per aprendre'n. La infantesa, en aquest sentit, és l'etapa vital en què més sovint es generen les futures conductes violentes", sosté el psiquiatra. "Les llavors de la violència es planten en els primers anys de la vida, es desenvolupen durant la infantesa i comencen a manifestar-se i a donar fruits durant l'adolescència", explica.La violència de gènere a Espanya. DadesEstadísticament, les dades recollides per Inés Alberdi en el treball indiquen que el nombre de dones mortes a les mans de la seva parella o exparella creix considerablement a Espanya. De les 54 víctimes mortals de l'any 1999 s'ha passat a 72 el 2004. Andalusia (amb 13 víctimes el 1999 i 19 el 2004), Catalunya (9 el 1999 i 11 el 2004) i la Comunitat Valenciana (6 el 1999 i 9 el 2004) són territorialment les regions en què el nombre d'agressions ha estat més elevat.L'increment del nombre de víctimes es correspon amb una multiplicació de les denúncies en una proporció notablement més alta. De les 43.313 denúncies recollides el 2002 vinculades a la violència de gènere s'ha passat a 57.527 el 2004. D'aquesta xifra total de demandes, 40.518 tenen com a objecte accions constitutives de delicte i 17.009 fan referència a conductes tipificades com a faltes lleus. "Malgrat l'increment de denúncies per maltractaments presentades per dones, que s'estima que és de 7.000 noves demandes anuals, el nombre d'agressions a Espanya que queden en l'oblit continua sent molt important", indica Alberdi.Segons el tipus de maltractament denunciat, les conductes que, tal com recull l'estudi d'Inés Alberdi, pateixen més assíduament les dones són les associades a la violència sexual i a la denominada violència psíquica de desvalorització.El treball, a més, recull com a dada significativa que el nombre de víctimes mortals causades per la violència de gènere es multiplica per cinc entre les dones estrangeres respecte de les nacionals. Víctimes estrangeres per milió de dones estrangeres any 2004: 13,61Víctimes nacionals per milió de dones espanyoles any 2004: 2,59A banda de les dones, els fills són les altres grans víctimes de la violència domèstica. A les llars en què hi ha dones maltractades, sempre hi haurà nens maltractats. Segons un estudi del professor de Salut Pública de la Universitat Johns Hopkins, Lawrence Wissow, els maltractaments a menors, dels quals en un 90% dels casos són responsables els mateixos pares, solen estar arrelats en conflictes de parella violents. Antídots i signes d'esperança Quins són els antídots naturals que convé desplegar contra l'espiral de violència que viu la nostra societat? Segons Rojas Marcos, si aconseguim que un nen de menys de 12 anys incorpori al seu caràcter els antídots de l'autocontrol, el sentit d'autocrítica, les capacitats de remordiment i penediment, la compassió i l'empatia tindrem moltes possibilitats d'evitar que recorri a l'agressió física al llarg de la seva vida.Inés Alberdi, d'altra banda, diu que l'eradicació de la violència de gènere de la societat requereix múltiples mesures. L'educació en els principis d'igualtat entre homes i dones i la socialització en la resolució pacífica de conflictes són les dues regles d'or per prevenir-la. Juntament amb aquestes regles, calen mesures com la formació i sensibilitat de tots els professionals (policies, metges, treballadors socials, mitjans de comunicació, jutges…), que s'estableixin mecanismes que contribueixin a la ruptura del silenci de les víctimes i que es consolidin les polítiques de tolerància zero contra els agressors.L'Obra Social ”la Caixa” contra la violència domèsticaAtenta a les necessitats de la societat actual, l'Obra Social ”la Caixa” ha posat en marxa un nou programa de Prevenció de la Violència Domèstica que busca la prevenció i la sensibilització davant el maltractament, i també donar suport a la reinserció de les víctimes i dels seus fills. A més de la publicació que avui es comença a distribuir, el programa inclou un projecte itinerant integrat per una part expositiva, cicles de conferències i tallers paral·lels que donen resposta a l'objectiu de sensibilització. D'altra banda, els centres escolars de tot Espanya disposaran de recursos educatius a partir dels quals podran tractar la problemàtica de la violència domèstica des de disciplines com ara la música, el teatre, l'animació o les noves tecnologies. Durant aquest curs, l'Obra Social ”la Caixa” durà una línia de tallers preventius contra el maltractament, adequats a diferents edats, en totes les escoles espanyoles.Finalment, altres objectius en l'àmbit de la intervenció són la reinserció social i laboral de les dones maltractades i l'atenció als fills de les víctimes.-----------------------------------------------------------------Inés Alberdi és catedràtica de Sociologia de la Universitat Complutense de Madrid. És autora d'informes i anàlisis de referència, entre els quals hi ha La violència domèstica. Informe sobre el maltractament a les dones a Espanya, publicat l'any 2002 a la col·lecció d'Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa”. La nova família espanyola, Les dones joves a Espanya i Parelles i matrimonis són altres publicacions de la investigadora. Luis Rojas Marcos és professor de Psiquiatria a la New York University i membre de l'Associació Americana de Salut Pública. Ha estat president de la Corporació Sanitària i Hospitalària de la ciutat de Nova York i és un dels psiquiatres espanyols més reconeguts. Forma part del Patronat de la Fundació ”la Caixa” i és assessor dels programes socials d'aquesta entitat. Entre les seves publicacions en l'àmbit del maltractament destaquen Les llavors de la violència, La parella trencada i La força de l'optimisme.Més informació: www.fundacio.lacaixa.es