Ciber@ules hospitalàries, un nou recurs de l’Obra Social de ”la Caixa” per als menors hospitalitzats i les seves famílies

Barcelona

01.06.05

3 minutos de lectura
Recursos disponibles

L'Obra Social de ”la Caixa” va crear la seva primera ciber@ula hospitalària l'any 2002 a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. Des d'aleshores, ja s'han inaugurat altres ciber@ules: al Complex Hospitalari d'Ourense; al Complex Hospitalari Universitari de Santiago de Compostel·la; a l'Hospital Clínic La Fe, de València; a l'Hospital de Son Llàtzer, a Palma de Mallorca; a l'Hospital Materno Insular, de Las Palmas; a l'Hospital Carlos Haya, de Màlaga; a l'Hospital de San Sebastián; a l'Hospital de Cruces, a Baracaldo; a l'Hospital de Zumárraga; a l'Hospital de Basurto, i a l'Hospital Juan Canalejo, de la Corunya. Recentment, el programa de ciber@ules hospitalàries ha rebut el premi a la Millor Obra Social i Assistencial de les Caixes d'Estalvis, atorgat per la revista Mi Cartera de Inversión. A més de la ciber@ula de l'Hospital Universitario Pío del Río Hortega, que s'ha inaugurat avui, l'Obra Social de ”la Caixa” ha signat convenis de col·laboració per crear noves ciber@ules en hospitals de tot Espanya. L'objectiu de la Fundació ”la Caixa” és que a finals del 2005 hi hagi en marxa 40 ciber@ules.Què passa a les ciber@ules? Un estudi realitzat per la Universitat de Barcelona sobre les deu ciber@ules hospitalàries de l'Obra Social de ”la Caixa” que estaven en marxa en diferents hospitals d'Espanya durant el 2004, mostra que els menors van més a la ciber@ula i hi passen més estona com més temps fa que està instal·lada a l'hospital. Així, el temps mitjà d'estada a les ciber@ules durant l'any passat va ser de 134 minuts (dues hores i 14 minuts), tot i que les estades més llargues es van produir en les aules més veteranes (Vall d'Hebron, Las Palmas, València i Santiago de Compostel·la). Així mateix, aquestes ciber@ules són les que reben més quantitat d'assistents, ja que les de Santiago (2.671 usuaris), Vall d'Hebron (2.581 usuaris), València (2.527 usuaris) i Las Palmas (1.007 usuaris) han estat les més visitades; en aquest punt, tanmateix, destaca la ciber@ula de l'Hospital Carlos Haya de Màlaga, que en poc més de quatre mesos de funcionament va rebre 1.054 visitants i va ser la que va presentar una mitjana de visites més alta. En total, les deu ciber@ules de l'Obra Social de ”la Caixa” van rebre la visita de 11.322 menors i 8.852 familiars que acompanyaven els menors ingressats, és a dir, un total de 20.174 beneficiaris d'aquest projecte. Això significa triplicar pràcticament el nombre de beneficiaris respecte dels 6.935 que el programa va tenir l'any 2003.Entre els menors, la franja d'edat que predomina és la compresa entre els 7 i els 11 anys i la participació de nens i nenes està molt igualada (el 53,9% són nens i els 46,1%, nenes). Les noves tecnologies, amb l'ús dels audiovisuals i l'ordinador són, sens dubte, els elements més utilitzats pels menors, mentre que els grups familiars opten per les activitats en què no intervenen les noves tecnologies, com ara els jocs de taula o els llibres. Més informació: www.fundacio.lacaixa.es