La Fundació ”la Caixa” convoca noves ajudes per a entitats sense ànim de lucre que treballen en iniciatives per a la integració dels immigrants

Barcelona

19.02.04

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

La Fundació ”la Caixa”, en el marc dels seus programes socials, posa en marxa una nova convocatòria d'ajudes a projectes adreçats a la integració dels immigrants. Programes d'atenció a menors, centres d'acollida, programes d'interculturalitat o projectes de formació i d'inserció laboral són algunes de les iniciatives promogudes per entitats sense ànim de lucre que la Fundació ”la Caixa” ha seleccionat en el seu Programa Immigració des de l'any 1999. Des de l'inici del programa, la Fundació ”la Caixa” ja ha col·laborat en 439 iniciatives a les que ha destinat un pressupost de 6,7 milions d'euros. La Fundació ”la Caixa”, dóna suport a les iniciatives que, impulsades per entitats sense ànim de lucre de tot l'Estat, aposten per fomentar la integració i millorar la qualitat de vida dels diferents col·lectius d'immigrants. El programa s'emmarca dins de les Convocatòries d'Iniciatives Socials que es van crear el 1999 i que estan dirigides a col·lectius de persones amb risc de marginació o d'exclusió social. Podran participar en la convocatòria les entitats privades sense afany de lucre radicades en territori espanyol i constituïdes con a associacions, fundacions, cooperatives, federacions i confederacions. La contribució total de la Fundació ”la Caixa” per a cada projecte podrà arribar dins el 75 % del cost total d'aquest i fins a la quantitat de 60.000 euros.Altres iniciatives La Fundació ”la Caixa” dedica una part molt important del seu pressupost als programes socials en què s'inclouen les diferents Convocatòries d'Iniciatives Socials. Aquests programes, creats el 1999, col·laboren amb entitats sense ànim de lucre de tot l'Estat que treballen amb col·lectius que es troben en situació de risc d'exclusió social (marginats, immigrants i discapacitats psíquics i malalts mentals). La Fundació, tanmateix, també dedica una atenció especial a fomentar la participació de la gent gran en la societat actual, així com també a la investigació biomèdica de malalties com el càncer o l'Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives, als programes de prevenció i informació sobre la sida i a projectes de cooperació internacional. Servei d'Informació de la Fundació ”la Caixa” Tel. 902 22 30 40 El termini per presentar els projectes finalitza el proper 15 de març. Els projectes es podran lliurar personalment o per correu certificat amb avís de rebuda a:Fundació ”la Caixa”.Departament de Col·laboracions InstitucionalsCol·laboracions en Iniciatives Socials. I ConvocatòriaAv. Diagonal 621. torre II planta 11- 08028 Barcelonawww.fundacio.lacaixa.es