Anuari Social d’Espanya 2003

Madrid

21.01.03

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

Per tercer any consecutiu, la Fundació ”la Caixa” presenta l'Anuari Social d'Espanya. Des del començament, l'objectiu d'aquesta publicació ha estat de contribuir a l'anàlisi i la divulgació d'indicadors socials referits a l'àmbit municipal i provincial, per tal de facilitar la tasca dels investigadors i la resta de col·lectius interessats en aquest camp. En aquesta tercera edició, es recullen nous indicadors, un cop més, seguint la política de la Fundació ”la Caixa” de millorar els continguts del seu anuari. L'Anuari Social forma una unitat amb l'Anuari Econòmic, publicat pel Servei d'Estudis de ”la Caixa”. Tots dos tenen la mateixa estructura i informació complementària, però el primer se centra en aspectes socials i el segon en els econòmics. Aquests dos anuaris recullen tota la informació disponible sobre els 3.167 municipis d'Espanya amb més de 1.000 habitants, en els quals habita més del 96 % de tota la població de l'Estat. Les respectives versions electròniques de tots dos anuaris desglossen amb més detall encara algunes de les variables, per la qual cosa pot resultar molt útil consultar-les. Aquesta tercera edició de l'anuari presenta 24 variables i indicadors socials nous en relació amb l'edició de l'any anterior. Igualment, es destaquen tres nous camps temàtics, alguns de conformats exclusivament per variables noves (qualitat de l'ocupació) i altres per variables que ja existien, però que s'han modificat (salut i discapacitats; medi ambient i entorn natural).L'anuari s'estructura en dos grans blocs. En el primer bloc es presenten els indicadors socials per a cadascun dels 3.167 municipis estudiats. En aquest apartat, les variables s'agrupen al voltant dels següents camps temàtics: població i demografia, àmbit socioeconòmic, persones grans, educació i política. En el segon bloc es recull un compendi de variables socials per a l'àmbit provincial i autonòmic. En aquesta part es presenta i es desenvolupa l'índex de benestar social per províncies. El Centre Gauss de l'Institut Lawrence R. Klein, de la Universitat Autònoma de Madrid, dirigit pel professor José Vicens, catedràtic d'economia aplicada, ha estat l'encarregat de preparar l'extensa base de dades que s'ha utilitzat per a aquest anuari. www.fundacio.lacaixa.esMés informació: Servei d'estudis