La Fundació ”la Caixa” crea una nova convocatòria d’ajuts per a projectes mediambientals

Barcelona

16.12.02

6 minutos de lectura
Recursos disponibles

Protegir la biodiversitat, conservar els espais naturals, difondre el respecte pel medi ambient, preservar la qualitat ambiental i fomentar la sostenibilitat dels recursos naturals són els objectius de la nova convocatòria de la Fundació ”la Caixa” dedicada al medi ambient. Hi poden participar entitats privades sense ànim de lucre. Els projectes podran presentar-se del 16 de desembre de 2002 al 28 de febrer de 2003.La protecció de la naturalesa i la sensibilització social cap al respecte per l'entorn natural és un dels objectius dels programes de ciència i medi ambient de la Fundació ”la Caixa”. És per això que la Fundació ha posat en marxa aquests ajuts anuals per tal de col·laborar amb entitats privades sense ànim de lucre compromeses amb la millora de la qualitat de vida a través de la conservació i la protecció de l'entorn.Reintroducció i protecció d'espècies animals, prevenció i reducció de la contaminació en paratges naturals i costes, i creació d'itineraris i recursos informatius en el medi natural són alguns dels models d'actuació recollits en aquesta convocatòria; així com projectes basats en la recuperació d'activitats productives tradicionals, la revalorització de recursos energètics i la reducció i gestió de residus.Les organitzacions que podran concursar en aquesta convocatòria són entitats privades no lucratives, les quals poden participar individualment o agrupades en projectes comuns. Aquests podran comptar amb l'ajut o el finançament de qualsevol de les administracions públiques i de la Unió Europea. Els projectes presentats podran tenir una durada màxima de tres anys. La Fundació dotarà fins a un màxim del 50% del pressupost total del projecte, que no podrà superar els 100.000 euros.Entre els criteris de selecció de les iniciatives presentades es valorarà especialment la justificació de la necessitat a la qual es pretén donar resposta; la viabilitat social, econòmica i tècnica; la vinculació a les actuacions prioritàries en matèria mediambiental de les administracions públiques i de la UE; la cooperació i agrupació entre els agents implicats en el desenvolupament dels projectes, i el caràcter sostenible de les actuacions proposades.Aquesta nova convocatòria de col.laboracions en projectes Mediambiental se suma a les set convocatòries que anualment la Fundació ”la Caixa” porta a terme en l'àmbit social . Projectes de millora de la qualitat de vida d'immigrants i col·lectius en situació de marginació; iniciatives d'integració de discapacitats i ajuts de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament són tres de les convocatòries socials. La investigació en Alzheimer i en oncologia s'hi afegeixen, dues àrees en què la Fundació desenvolupa un gran nombre de projectes.Els programes científics i mediambientals de la Fundació ”la Caixa”Protegir la biodiversitat, conservar els espais naturals, difondre el respecte pel medi ambient, preservar la qualitat ambiental i fomentar la sostenibilitat dels recursos naturals són els objectius de la nova convocatòria de la Fundació ”la Caixa” dedicada al medi ambient. Hi poden participar entitats privades sense ànim de lucre. Els projectes podran presentar-se del 16 de desembre de 2002 al 28 de febrer de 2003.La protecció de la naturalesa i la sensibilització social cap al respecte per l'entorn natural és un dels objectius dels programes de ciència i medi ambient de la Fundació ”la Caixa”. És per això que la Fundació ha posat en marxa aquests ajuts anuals per tal de col·laborar amb entitats privades sense ànim de lucre compromeses amb la millora de la qualitat de vida a través de la conservació i la protecció de l'entorn.Reintroducció i protecció d'espècies animals, prevenció i reducció de la contaminació en paratges naturals i costes, i creació d'itineraris i recursos informatius en el medi natural són alguns dels models d'actuació recollits en aquesta convocatòria; així com projectes basats en la recuperació d'activitats productives tradicionals, la revalorització de recursos energètics i la reducció i gestió de residus.Les organitzacions que podran concursar en aquesta convocatòria són entitats privades no lucratives, les quals poden participar individualment o agrupades en projectes comuns. Aquests podran comptar amb l'ajut o el finançament de qualsevol de les administracions públiques i de la Unió Europea. Els projectes presentats podran tenir una durada màxima de tres anys. La Fundació dotarà fins a un màxim del 50% del pressupost total del projecte, que no podrà superar els 100.000 euros.Entre els criteris de selecció de les iniciatives presentades es valorarà especialment la justificació de la necessitat a la qual es pretén donar resposta; la viabilitat social, econòmica i tècnica; la vinculació a les actuacions prioritàries en matèria mediambiental de les administracions públiques i de la UE; la cooperació i agrupació entre els agents implicats en el desenvolupament dels projectes, i el caràcter sostenible de les actuacions proposades.Aquesta nova convocatòria de col.laboracions en projectes Mediambiental se suma a les set convocatòries que anualment la Fundació ”la Caixa” porta a terme en l'àmbit social . Projectes de millora de la qualitat de vida d'immigrants i col·lectius en situació de marginació; iniciatives d'integració de discapacitats i ajuts de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament són tres de les convocatòries socials. La investigació en Alzheimer i en oncologia s'hi afegeixen, dues àrees en què la Fundació desenvolupa un gran nombre de projectes.Els programes científics i mediambientals de la Fundació ”la Caixa”La Fundació ”la Caixa” dedica una part important del seu pressupost als programes científics i mediambientals. Un dels objectius principals d'aquests programes és difondre el coneixement científic i fomentar el respecte i la millora del mediambient. És per això que la Fundació compta amb diverses línies d'actuació. Per una banda, la tasca divulgativa que dia a dia es porta a terme des del Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona i CosmoCaixa a Madrid; per altra banda, les exposicions itinerants per tota la península, que acosten a la societat el coneixement de la naturalesa de forma directa i participativa a través dels mòduls interactius, i, finalment, els recursos educatius, com les motxilles mediambientals, que tenen per objectiu proporcionar valors i generar actituds a favor del medi ambient entre els més joves.La Fundació ”la Caixa” dedica una part important del seu pressupost als programes científics i mediambientals. Un dels objectius principals d'aquests programes és difondre el coneixement científic i fomentar el respecte i la millora del mediambient. És per això que la Fundació compta amb diverses línies d'actuació. Per una banda, la tasca divulgativa que dia a dia es porta a terme des del Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona i CosmoCaixa a Madrid; per altra banda, les exposicions itinerants per tota la península, que acosten a la societat el coneixement de la naturalesa de forma directa i participativa a través dels mòduls interactius, i, finalment, els recursos educatius, com les motxilles mediambientals, que tenen per objectiu proporcionar valors i generar actituds a favor del medi ambient entre els més joves.