Exposició: Fauna amenaçada, a CosmoCaixa

Madrid

02.07.02

6 minutos de lectura
Recursos disponibles

CosmoCaixa, el museu de la ciència de la Fundació ”la Caixa” a Alcobendas, acull a partir de avui 2 de juliol, l'exposició Fauna amenaçada, un recorregut per l'evolució de més de 50 espècies de la península Ibèrica en perill d'extinció, entre les quals hi ha, per exemple, el voltor negre, el linx ibèric, el visó europeu, la tortuga babaua, la sargantana "ventafocs", el gall salvatge, la perdiu de mar o l'aufrany. Segons l'informe de l'organització medioambiental Worldwatch Institute, titulat La situació del món 2002, durant l'última dècada s'ha començat a registrar la primera extinció massiva d'espècies motivada per l'acció de l'home. Avui, es calcula que hi ha més de 2.000 espècies en perill d'extinció i Espanya, pel que adverteix l'estudi, és el país europeu amb un nombre més gran d'espècies amenaçades. I és que la península Ibèrica acull en el seu conjunt més de 100.000 espècies i reuneix el 54% dels hàbitats catalogats d'interès especial per la Unió Europea.L'exposició Fauna amenaçada s'ha concebut com un recorregut per un seguit d'àmbits modulars que vertebren, amb una escenografia molt atractiva (reproduccions d'animals, recreacions d'hàbitats i mòduls interactius), el discurs de l'exposició. La mostra informa l'espectador sobre les cinc grans extincions del passat de la Terra i el situa com a testimoni d'una hipotètica sisena extinció en què només sobreviuen algunes espècies. Caminem cap a una sisena extinció?Els intensos períodes de canvis climàtics, el vulcanisme, els impactes de meteorits o les oscil·lacions del nivell dels oceans han produït al llarg de la història del planeta, com a mínim en cinc ocasions, la desaparició massiva d'un gran nombre d'espècies animals. Actualment, i per primera vegada en la història de la vida a la Terra, l'acció d'una espècie sobre el medi pot arribar a provocar un nou capítol d'extincions a gran escala. Amb una antiguitat de 40.000 anys, aquest ésser –l'home– ha potenciat en els darrers segles la seva capacitat de colonitzar i explotar el medi ambient d'una manera devastadora. Es calcula que, si aquest ritme d'extincions continua, es podria provocar la desaparició de la meitat de les espècies animals contemporànies a l'home del segle XXI. Un espai vital cada cop més reduïtL'aigua que beuen, els aliments que mengen, el cau on s'amaguen, l'aire que respiren... Tot allò que els animals necessiten per viure, ho obtenen del seu entorn més immediat. Per aquest motiu, l'alteració de les característiques naturals d'un hàbitat, i també la reducció de la seva extensió, repercuteixen directament en les espècies que hi viuen. A Espanya, l'impacte de la superpoblació en les zones costeres ha eradicat pràcticament els hàbitats que ocupaven ancestralment la foca monjo, l'àliga pescadora o l'ostrer. Les zones humides (deltes, albuferes, aiguamolls o llacs), un dels hàbitats més amenaçats del planeta, han sofert a Espanya una reducció dràstica al llarg dels últims cinquanta anys, en bona part perquè se les considera àrees insalubres i de poc profit per a l'home. Aquest fet ha posat en perill la supervivència de molts dels seus estadants. El mateix ha passat amb les espècies pròpies d'altres ecosistemes, com ara les zones de les estepes, els boscos autòctons i els ambients d'alta muntanya.Quan els temps canvien... Les línies elèctriques són una autèntica trampa per a moltes aus, que moren per l'impacte amb els cables de l'estesa o electrocutades en les torres que els sostenen. D'altra banda, les carreteres i les pistes forestals són causants de la mort per atropellament de moltes espècies, a més de constituir barreres infranquejables per a moltes altres, com en el cas dels amfibis, que no les poden travessar. Resulten igualment lesives, en alguns aspectes, les preses i les canalitzacions fluvials. Alguns animals, entre els quals hi ha els rosegadors, els ratpenats, els dragons i algunes aus, s'han adaptat al llarg dels segles als ambients humanitzats, fins al punt d'establir-hi una dependència íntima. Per aquest motiu s'han vist afectats recentment, per exemple, pels canvis en les construccions tradicionals fetes per l'home (teulades, volades, golfes i campanars). També les transformacions de les tècniques agrícoles, ramaderes i pesqueres han desequilibrat el cicle vital de moltes espècies que en depenien. Finalment, un sector econòmic emergent, com el turisme, ha provocat seriosos problemes en molts ecosistemes espanyols; sobretot en els fràgils marcs insulars.La contaminació i el foc: dos enemics devastadors Fums, aigua, pesticides, residus industrials, metalls pesants, plàstics, gasos tòxics... La inesgotable capacitat de l'home per generar, a partir de la seva activitat, tota mena de residus físics i químics s'ha anat desenvolupant de manera implacable amb el pas del temps. Aspectes com l'efecte hivernacle, la reducció de la capa d'ozó o les pluges àcides superen el concepte localista de la contaminació que es tenia fa unes dècades. Malgrat que el foc no va ser mai un element totalment aliè als ecosistemes mediterranis, els quals, per les seves característiques, són susceptibles de patir incendis –estimats en uns 10-20 per milió d'hectàrees i any–, els darrers anys s'han disparat de manera espectacular a causa de l'abandó progressiu de la massa forestal i de l'acció de l'home, involuntària o intencionada. Els nouvinguts Els darrers anys, la introducció d'espècies animals exòtiques en els ecosistemes espanyols ha adquirit una importància molt gran. Un dels problemes que comporta la introducció de formes alienes a un ecosistema local és la possibilitat que aquests animals introduïts es trobin amb espècies autòctones, genèticament afins, amb les quals puguin hibridar. Això pot provocar la desaparició material de l'espècie com a tal o, en el millor dels casos, comportar aspectes lesius, com ara: la pèrdua d'immunitat contra determinades malalties, la no adaptació a les fonts d'alimentació disponibles o les dificultats per respondre a la pressió dels depredadors locals. Alguns exemples ben clars d'aquest fet poden ser la malvasia, un curiós ànec amenaçat seriosament per aquest problema durant els anys noranta, o algunes espècies cinegètiques més comunes (perdiu, conill, porc senglar, etc.), que es repoblen moltes vegades amb animals de procedència dubtosa. També és freqüent el cas d'espècies introduïdes que proliferen de manera molt ràpida i poden acabar desplaçant la fauna autòctona, com és el cas del cranc de riu ibèric, que actualment està seriosament amenaçat a causa d'una infecció per un fong que transmeten els crancs americans, els quals s'expandeixen de manera imparable per totes les conques espanyoles. ALTRES ACTIVITATS A COSMOCAIXAA més de l'exposició Fauna amenaçada, la programació d'estiu de CosmoCaixa es completa amb cursos: Introducció a l'astronomia i l'astrofísica, Instruments, maquetes i pràctiques en astronomia i, pensat especialment per a joves de 12 a 16 anys, el Taller dels invents, una oportunitat per construir joguines, màquines i artefactes i per comprendre, de la manera més divertida possible, els principis científics que els fan funcionar. Per completar la programació estival, s'ofereix un taller sobre les claus i la importància de l'electricitat, Alta tensió, i tres Observacions astronòmiques (els dies 16 de juliol, 13 d'agost i 12 de setembre) durant les quals es podran contemplar de prop Mart, la Lluna i alguns dels cossos celestes més bonics. Fauna amenaçadaDel 2 de juliol al 31 d'agost de 2002 CosmoCaixaPintor Velázquez, s/n28100 Alcobendas (Madrid)Horaris: De dimarts a diumenge, 10 a 20 h www.fundacion.lacaixa.es