La malaltia d’Alzheimer i la mort neuronal centren l’atenció dels projectes seleccionats per la Fundació ”la Caixa”

Barcelona

18.10.01

7 minutos de lectura

La Fundació ”la Caixa” presenta avui, dia 18 d'octubre, i en el marc d'un fòrum científic, els projectes seleccionats en la cinquena edició de la Convocatòria d'Ajuts a la Investigació en Malalties Neurodegeneratives. Els vuit equips d'investigació espanyols afavorits per aquestes Ajuts rebran prop de 138 milions de pessetes al llarg de tres anys. Fins avui, la Fundació ”la Caixa” ha contribuït a finançar 47 estudis científics sobre neurodegeneració, amb una inversió total de 627 milions de pessetes. Avui, a partir de las 9.30 h, l'auditori de la seu central de ”la Caixa” acollirà un fòrum científic amb motiu de la resolució de la V Convocatòria d'Ajuts a la Investigació en Malalties Neurodegeneratives. Durant aquest acte es presentaran els resultats provisionals dels projectes finançats actualment per la Fundació, que van ser seleccionats en les convocatòries dels anys 1999 i 2000, i es lliuraran els vuit nous ajuts a la investigació corresponents a la convocatòria actual.Aquest any, la majoria de projectes seleccionats per la Fundació ”la Caixa” tenen com a objectiu comprendre l'origen de las malalties neurodegeneratives. Sis dels vuit projectes subvencionats emprenen l'estudi dels processos bioquímics subjacents a aquestes malalties, amb una atenció especial a l'Alzheimer. Els altres dos projectes tenen com a objectiu avaluar possibles tractaments contra aquesta malaltia. Les bases genètiques i moleculars de l'AlzheimerTres equips d'investigació estudiaran l'origen genètic i molecular de l'Alzheimer, una malaltia que afecta prop d'un 15 % de la població espanyola més gran de 65 anys. L'equip que dirigeix el doctor Antonio García de Herreros Madueño a l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica (IMIM) de Barcelona estudiarà les interaccions entre tres molècules implicades en la supervivència cel·lular: la presenilina-1, la ß-catenina i l'E-cadherina. La seva hipòtesi de treball és que l'origen de l'Alzheimer podria estar relacionat amb un desequilibri de les reaccions entre aquestes proteïnes.L'equip dirigit pel doctor Eduardo Soriano García, de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, intentarà comprendre l'origen de l'Alzheimer estudiant com es produeixen les plaques i les degeneracionss associades a aquesta malaltia. En concret, estudiaran el paper de la reelina en la formació d'aquests agregats i les mutacions genètiques que causen la disfunció, a partir de les quals es podria establir un senzill mètode de diagnòstic per a l'Alzheimer.L'equip dirigit pel doctor José Javier Lucas Lozano, del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa (CSIC) i la Universitat Autònoma de Madrid, es planteja generar una soca de ratolins que reprodueixi les manifestacions fisiològiques principals de l'Alzheimer. A més d'ajudar a comprendre millor l'origen d'aquesta malaltia, aquesta soca es podria utilitzar després per avaluar possibles fàrmacs. Tractaments contra l'AlzheimerUn segon grup de projectes centra l'atenció en la validació de possibles tractaments contra la malaltia d'Alzheimer: el trasplantament de neurones i els fàrmacs neuroprotectors.La doctora Carmen de Felipe Fernández i el seu equip de l'Institut de Neurociències de la Universitat Miguel Hernández a Alacant estudiaran l'efectivitat dels trasplantaments de cèl·lules embrionàries totipotencials com a teràpia contra l'Alzheimer.L'equip dirigit pel doctor Antonio Ferrer Montiel, del Centre de Biologia Molecular i Cel·lular de la Universitat Miguel Hernández a Elx, avaluarà un parell de molècules amb efectes neuroprotectors per tractar l'Alzheimer. A partir d'experiments amb models animals de la malaltia, es determinaran les dosis més adequades i els possibles efectes secundaris.Els mecanismes de la mort neuronalEls altres tres projectes d'investigació seleccionats per la Fundació ”la Caixa” investigaran els mecanismes de la mort neuronal. Aquestes investigacions intentaran comprendre l'origen de les malalties neurodegeneratives, buscant les característiques que totes comparteixen. L'equip dirigit pel doctor Sergio Moreno Pérez, del Centre d'Investigació del Càncer (CSIC) i la Universitat de Salamanca, estudiarà el paper de la proteïna Cdh1 en la prevenció de la mort cel·lular per apoptosi, un mecanisme que es manifesta en una àmplia gamma de malalties neurodegeneratives.La doctora Isabel Fariñas Gómez i el seu grup d'investigació de la Facultat de Biologia de la Universitat de València estudiarà el paper de l'a-sinucleïna en l'origen de la malaltia de Parkinson. Aquesta investigació podria revelar l'existència de processos comuns a diverses malalties neurodegeneratives. L'equip dirigit pel doctor Carlos Matute Almau a la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat del País Basc té com a objectiu determinar les causes moleculars i genètiques implicades en la mort dels oligodendròcits. A partir d'aquests resultats, es podria iniciar la recerca de fàrmacs neuroprotectors per combatre l'esclerosi múltiple i altres malalties desmielinitzants.La Fundació ”la Caixa” i les malalties neurodegenerativesDes del 1997, la Fundació ”la Caixa” ha col·laborat en 47 projectes d'investigació sobre malalties neurodegeneratives mitjançant el seu programa d'ajuts a la investigació. La dotació econòmica d'aquests ajuts ha anant augmentant gradualment any rere any, des dels 106 milions de pessetes de la primera convocatòria fins als prop de 138 milions de pessetes de l'actual, cosa que representa una inversió total de més de 627 milions de pessetes en les cinc convocatòries celebrades fins avui.Els àmbits d'estudi dels projectes finançats per la Fundació ”la Caixa” han estat molt diversos, tant pel que fa a les malalties objecte d'estudi com en el tipus d'aproximació. Així doncs, s'han concedit ajuts a investigacions de tipus epidemiològic, clínic, farmacològic, bioquímic i genètic, amb un acurat equilibri entre la investigació bàsica i l'aplicada. Pel que fa les malalties investigades, s'han fet estudis sobre la malaltia de Parkinson, l'esclerosi múltiple, l'esquizofrènia, les atàxies i, fins i tot, l'autisme. No obstant això, el trastorn que ha rebut més atenció ha estat el mal d'Alzheimer, una malaltia amb un grau d'incidència molt elevat (es calcula que fins un 15 % dels espanyols més grans de 65 anys pateixen l'Alzheimer).Les convocatòries d'Ajuts a la Investigació en Malalties Neurodegeneratives s'emmarquen dins el programa de la Fundació ”la Caixa” dedicat a l'Alzheimer. Aquest programa té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones afectades i la dels seus cuidadors o les seves famílies, però també informar sobre la malaltia i la seva evolució. Les seves activitats es duen a terme seguint quatre línies d'actuació: l'atenció als malalts, el suport i la informació als familiars, la sensibilització dels joves davant la malaltia i la investigació.En el primer d'aquests apartats, l'atenció als malalts, la Fundació ”la Caixa” ha establert 249 convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades que treballen per millorar les condicions de vida dels afectats d'Alzheimer. Aquests convenis estableixen diferents punts de col·laboració, com ara la posada en funcionament de centres de dia, la formació de cuidadors o els programes d'estimulació cognitiva. Aquestes accions es complementen amb sessions i tallers dirigits als familiars que atenen el malalt, que ofereixen tècniques de relaxació, nutrició, gimnàstica passiva o consells sobre com cal atendre el malalt en les diferents etapes de la malaltia.La Fundació ”la Caixa” du a terme experiències pilot sobre diferents teràpies —per exemple, la reminiscència o la musicoteràpia— que ajuden a millorar la qualitat de vida del malalt d'Alzheimer. A més, la Fundació realitza un ampli programa d'activitats informatives sobre els diferents aspectes de la malaltia i qüestions pràctiques que els cuidadors es poden plantejar en qualsevol moment, i també seminaris i jornades dirigits a professionals sociosanitaris.Para sensibilitzar i ajudar a entendre la malaltia als joves que viuen de prop la problemàtica de l'Alzheimer, la Fundació ”la Caixa” ha elaborat una sèrie de materials (contes, jocs i còmics) que els ajuden a comprendre la situació.