”la Caixa” ha acompanyat a Catalunya més de 36.000 persones al final de la seva vida i més de 48.700 familiars

Barcelona

18.11.19

40 segundos de lectura
Recursos disponibles

El Programa proporciona a les persones malaltes i als seus familiars una atenció càlida i personalitzada que complementa la tasca que les unitats de cures pal·liatives fan en hospitals i domicilis.

A Catalunya, s’implementa en 33 hospitals i centres sociosanitaris i en 42 equips d’atenció domiciliaria, a través de nou EAPS que pertanyen a vuit entitats de les quatre províncies formats per psicòlegs, treballadors socials, metges, agents pastorals i voluntaris.

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa” i impulsor d’aquesta iniciativa, Isidre Fainé, afirma que el Programa genera consciència social sobre «el dret humà de rebre un acompanyament de qualitat. Perquè la mort forma part de la vida, i sentir-nos preparats i estimats abans de morir és tant o més necessari que davant de qualsevol altra situació vital».