La Fundació Bancària ”la Caixa” i la Generalitat de Catalunya eleven a 30 milions d’euros la inversió en matèria d’obra social per al 2015

Barcelona

05.05.15

50 segundos de lectura
Recursos disponibles

Totes dues institucions impulsaran enguany projectes conjunts d'obra social per valor de 30 milions d'euros, 1,5 milions més que l'any passat. La inversió es destinarà a projectes inclosos en els àmbits social, científic, cultural i mediambiental.

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha manifestat: «Augmentem la nostra inversió social a Catalunya a través d'aquest acord amb la Generalitat, que fa palès el compromís sostingut de ”la Caixa” en favor del benestar de les persones, especialment de les més vulnerables. La col?laboració del Govern ens permet arribar a l'arrel dels grans reptes socials del moment, i facilita la nostra actuació per donar més oportunitats a qui més les necessita».

El conseller Mas-Colell ha posat de manifest «la gran vàlua que la contribució de la Fundació Bancària ”la Caixa” representa per a la xarxa cívica, social i cultural» del nostre país, i ha subratllat «l'aposta de l'entitat per la recerca com a motor del creixement econòmic i catalitzador del desenvolupament de la societat».