El 90% de les necessitats dels malalts avançats milloren amb l’atenció psicosocial

Barcelona

07.02.14

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

Els resultats de l'avaluació científica del projecte de l'Obra Social ”la Caixa”, pioner a nivell internacional i que pretén complementar les cures pal·liatives amb una atenció emocional, social i espiritual, posa de manifest que el 90 % dels símptomes i les necessitats psicològiques i socials dels malalts atesos milloren amb aquesta nova atenció.

Concretament, les dimensions que milloren en el pacient són les psicològiques (símptomes com ara ansietat, depressió, malestar, patiment i insomni), les socials (capacitat de relació i de comunicació amb la família i amb l'entorn) i les essencials (espiritualitat, dignitat, sensació de pau i de perdó, i grau d'acceptació de la malaltia).

A més, per primer cop s'ha fet una enquesta als pacients que evidencia l'ajut del programa en uns moments tan difícils. El 92 % dels malalts consideren que han estat molt ben atesos, i més del 80 % asseguren que han pogut resoldre temes difícils gràcies a aquesta atenció.

Pel que fa al perfil del pacient que requereix atenció psicosocial, es tracta d'un home o una dona de 72 anys amb una patologia oncològica, que presenta sensació de patiment i un estat d'ànim baix, i que en 3 de cada 10 casos manifesta dificultats de la família per cuidar-lo.

Des del gener del 2009, 51.550 malalts i 77.009 familiars de tot l'Estat han rebut el suport del programa de l'Obra Social ”la Caixa” a través de 29 equips multidisciplinaris que treballen a 64 centres hospitalaris i sociosanitaris i 95 equips domiciliaris de les 17 comunitats autònomes.

De les 380.000 persones que moren anualment a Espanya, 120.000 necessiten atenció específica en l'àmbit de les cures pal·liatives. L'objectiu del Programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de l'Obra Social ”la Caixa” és contribuir a establir un nou model d'atenció per millorar la qualitat de vida d'aquests pacients.

L'Obra Social ”la Caixa” hi ha destinat un pressupost de gairebé 37,8 milions d'euros des que es va posar en marxa el programa.