11.100 malalts avançats han rebut suport psicosocial durant el primer any de funcionament del programa

Barcelona

02.08.10

31 segundos de lectura
Recursos disponibles

30 equips multidisciplinars de suport emocional i psicològic, procedents d'organitzacions no lucratives, desenvolupen des de principis del 2009 un Programa pioner per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades a les 17 comunitats autònomes.   Amb aquest programa, la Fundació ”la Caixa” pretén complementar el model actual d'atenció a les persones amb malalties avançades per aconseguir una atenció integral que tingui en compte els aspectes psicosocials.   El nou programa ja ha atès a més de 11.100 pacients i al voltant de 18.000 familiars. L'Obra Social ”la Caixa” ha destinat fins al moment un pressupost de 16 milions i mig d'euros al programa.