La meitat dels malalts avançats que reben atenció psicosocial milloren el seu estat anímic i psicològic

Barcelona

17.12.09

45 segundos de lectura
Recursos disponibles

La primera avaluació qualitativa dels resultats del programa conclou que en el 45% dels malalts avançats que han rebut atenció psicosocial, emocional, psicològica i espiritual, disminueixen els nivells d'ansietat, depressió, i insomni.

Els 30 equips multidisciplinars, seleccionats i formats per l'Obra Social ”la Caixa”, treballen des de principis d'any a les 17 comunitats autònomes, atenent, des de centres de referència i a domicili, els malalts avançats i els seus familiars.

De les 384.000 persones que moren anualment a Espanya, 150.000 necessiten atenció específica en l'àmbit de les cures pal·liatives, però només 40.000 rebien atenció d'aquest tipus. En conseqüència, més de 110.000 malalts en situació avançada precisen recolzament. Un dels objectius del nou programa és contribuir a un model d'atenció integral per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.

L'Obra Social ”la Caixa” ha destinat un pressupost de gairebé 11 milions d'euros a la posada en marxa del programa.