La Fundació ”la Caixa” concedeix 900.000 euros a vuit equips científics espanyols per investigar les malalties neurodegeneratives

Barcelona

15.10.02

7 minutos de lectura
Recursos disponibles

Els vuit equips subvencionats en la convocatòria de l'any 2002 estudiaran les causes genètiques i moleculars de l'Alzheimer, la regeneració de teixit cerebral per mitjà de trasplantaments, el diagnòstic i el tractament de malalties desmielinitzants i l'origen d'un ampli espectre de malalties neurodegeneratives. L'auditori de CaixaForum acull avui, a partir de les 9.30 h, una jornada científica amb motiu de la resolució de la VI Convocatòria d'Ajudes a la Investigació en Malalties Neurodegeneratives. Durant l'acte es presentaran els resultats provisionals dels projectes seleccionats per la Fundació ”la Caixa” en les convocatòries dels anys 2000 i 2001, i es lliuraran les ajudes a la investigació als vuit equips científics distingits en aquesta edició (2002).Les investigacions que s'han dut a terme en el marc d'aquesta convocatòria se centraran principalment en l'estudi de les causes moleculars de la malaltia d'Alzheimer, el tractament de malalties neurodegeneratives per mitjà de trasplantaments de cèl·lules mare i la investigació genètica i farmacològica de malalties desmielinitzants. També es prestarà atenció a altres patologies neurodegeneratives menys freqüents i a l'estudi de l'apoptosi (o suïcidi cel·lular) com a causa de neurodegeneració. La malaltia d'Alzheimer, un repte científicEn la sisena edició del programa d'ajudes de la Fundació ”la Caixa” s'han seleccionat dos projectes d'investigació enfocats específicament a l'estudi de la malaltia d'Alzheimer. Aquests projectes se centraran en les causes genètiques i moleculars de la malaltia com a punt de partida per fer-ne el diagnòstic i el tractament.- L'equip dirigit pel doctor Rafael Franco Fernández, del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona, farà un estudi genètic sobre la malaltia d'Alzheimer, en el qual s'investigarà la hipòtesi que aquesta malaltia es relacioni amb defectes en receptors dels neurotransmissors glutamat i adenosina. Si es confirmés aquesta conjectura, els receptors esmentats es podrien convertir en dianes de nous tractaments farmacològics de la malaltia. - La doctora Laura Torroja Fungairiño i el seu equip de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid estudiaran la funció de l'APP, una molècula implicada en algunes formes hereditàries de la malaltia d'Alzheimer, i la seva relació amb la formació de sinapsis (connexions entre neurones). Aquesta investigació, que utilitzarà models animals per estudiar el procés de formació de sinapsis i la seva relació amb la presència de l'APP, permetrà conèixer amb més detall l'origen d'aquesta malaltia.Investigacions sobre malalties desmielinitzantsDos equips d'investigació han abordat l'estudi de malalties desmielinitzants —la síndrome de Charcot-Marie-Tooth i l'esclerosi múltiple— tant per mitjà d'estudis sobre el seu origen genètic com per l'assaig de nous fàrmacs per combatre-les. - L'equip dirigit pel doctor Francesc Palau Martínez, de l'Institut de Biomedicina de València (CSIC), estudiarà la relació entre aquesta malaltia i anomalies d'un gen anomenat GDAP1. A partir d'aquesta informació, es plantegen construir un ratolí transgènic que pugui servir com a model animal de la malaltia en investigacions futures.- El projecte coordinat dirigit pels doctors Juan Antonio García Merino, de la Clínica Puerta del Hierro (INSALUD), i Bernardo Herradón García, de l'Instituto de Química Orgánica (CSIC), investigarà el paper d'uns enzims anomenats calpaïnes en els processos neurodegeneratius de l'esclerosi múltiple. Té com a objectiu dissenyar substàncies capaces d'aturar l'acció d'aquestes molècules i estudiar-ne l'efectivitat a l'hora d'aturar el progrés de la malaltia. Trasplantaments de cèl·lules mare contra la neurodegeneracióLa tercera àrea d'investigació subvencionada per la Fundació ”la Caixa” són els estudis experimentals sobre cèl·lules mare, en els quals s'analitza la capacitat generativa que tenen perquè serveixi de primera matèria en els trasplantaments de teixit cerebral en malalts d'Alzheimer o de Parkinson. - El doctor Salvador Martínez Pérez i el seu equip de l'Institut de Neurociències de la Universitat Miguel Hernández (Alacant) estudiaran l'eficàcia dels trasplantaments de tres tipus de cèl·lules mare, obtingudes respectivament del sistema nerviós central, de la sang del cordó umbilical i de la medul·la òssia. Els trasplantaments s'assajaran en models animals de quatre malalties neurodegeneratives: l'esclerosi múltiple, les atàxies cerebel·loses (produïdes per la degeneració de cèl·lules de Purkinje del cerebel), la malaltia de Parkinson i l'esclerosi lateral amiotròfica.Altres investigacionsEls tres projectes d'investigació restants tenen tres àmbits d'estudi diferents: analitzar les causes genètiques de la leucoencefalopatia megaloencefàlica amb quistos subcorticals, investigar de quina manera els prions produeixen neurodegeneració en malalties com la síndrome de Creutzfeldt-Jakob, i esbrinar els mecanismes de l'apoptosi (mort cel·lular programada), que intervé en un ampli espectre de malalties neurodegeneratives.- El doctor Manuel Palacín Prieto i el seu equip del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona investigaran els mecanismes que produeixen la leucoencefalopatia megaloencefàlica amb quistos subcorticals, una malaltia relacionada amb alteracions d'un gen anomenat MLC1. Els resultats d'aquesta investigació poden servir també per comprendre les causes de l'esquizofrènia catatònica, un tipus d'esquizofrènia amb un origen que sembla lligat també a mutacions d'aquest gen. - L'equip dirigit pel doctor Jesús Rodríguez Requena, de la Facultad de Medicina de la Universidad Santiago de Compostela, estudiarà la relació que hi ha entre l'acumulació de prions i la neurodegeneració. Si es confirma la hipòtesi que el dany neuronal el causa un estrès oxidatiu, es podrien iniciar assajos amb fàrmacs antioxidants per tractar aquestes malalties.- El projecte d'investigació dirigit pel doctor Joan Comella Carnicé, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida, té com a objectiu desenvolupar un enfocament genèric contra les malalties neurodegeneratives, basat en la hipòtesi que la neurodegeneració es relaciona amb unes proteïnes anomenades «receptors de mort». Així doncs, pretén estudiar l'acció de dues proteïnes anomenades FAIM i LFG, que podrien servir per aturar processos d'apoptosi (suïcidi cel·lular) desencadenats per malalties neurodegeneratives. La Fundació ”la Caixa” i les malalties neurodegenerativesDes de l'any 1997, la Fundació ”la Caixa” ha convocat sis edicions del programa d'ajudes a la investigació en malalties neurodegeneratives, i els cinquanta-cinc projectes d'investigació seleccionats han rebut ajudes per un valor total d'uns 4,7 milions d'euros.Les àrees d'investigació dels projectes finançats per la Fundació ”la Caixa” han estat molt diverses tant pel que fa a les malalties estudiades com a l'aproximació utilitzada. Així, s'han concedit ajudes a investigacions de tipus epidemiològic, clínic, farmacològic, bioquímic i genètic, alhora que s'ha mantingut un equilibri acurat entre la investigació bàsica i l'aplicada. Respecte de les malalties investigades, s'han fet estudis sobre la malaltia de Parkinson, l'esclerosi múltiple, l'esquizofrènia, les atàxies i, fins i tot, l'autisme. No obstant això, la patologia que ha rebut més atenció ha estat el mal d'Alzheimer, una malaltia amb un grau d'incidència molt elevat: es calcula que afecta el 15 % dels espanyols més grans de 65 anys.La Convocatòria d'Ajudes a la Investigació en Malalties Neurodegeneratives s'emmarca en el programa de la Fundació ”la Caixa” dedicat a l'Alzheimer. Aquest programa té com a objectiu informar sobre la dimensió de la malaltia i millorar en la mesura que sigui possible les condicions de vida de les persones afectades. Les seves activitats es desenvolupen sobre quatre línies d'actuació: l'atenció als malalts, el suport i la informació als familiars, la sensibilització dels joves davant la malaltia i la investigació.En el primer d'aquests apartats, l'atenció als malalts, la Fundació ”la Caixa” ha establert convenis de col·laboració amb nombroses entitats públiques i privades que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per l'Alzheimer. Aquestes accions es complementen amb sessions i tallers adreçats als familiars que atenen el malalt, com ara tècniques de relaxació, nutrició, gimnàstica passiva o consells sobre la manera com cal atendre el malalt en fases avançades. La Fundació ”la Caixa” també desenvolupa un ampli programa d'activitats informatives sobre els diferents aspectes de la malaltia i qüestions pràctiques que es poden plantejar als cuidadors en qualsevol moment, i també jornades i seminaris adreçats a professionals sociosanitaris.Per sensibilitzar els joves que viuen de prop la problemàtica de la malaltia, la Fundació ”la Caixa” ha elaborat un seguit de materials com ara contes, jocs i còmics que els ajuden a comprendre la situació. www.fundacio.lacaixa.es

Etiquetes