Un fàrmac dirigit contra la proteïna MYC demostra seguretat i activitat antitumoral en el seu primer assaig fase I en humans.
Un fármaco dirigido contra la proteína MYC demuestra seguridad y actividad antitumoral en su primer ensayo fase I en humanos.

Un fàrmac dirigit contra la proteïna MYC demostra seguretat i activitat antitumoral en el seu primer assaig fase I en humans

Barcelona

06.02.24

54 segundos de lectura
Recursos disponibles

OMO-103 és un fàrmac desenvolupat al VHIO, que forma part del Campus Vall d’Hebron, a través de l’spin-off Peptomyc i que te com a diana l’oncogen MYC, desregulat en la gran majoria de tumors però que fins fa poc temps es considerava inabastable terapèuticament.

Els resultats del primer assaig clínic en humans d’aquest fàrmac que es publiquen avui a la revista Nature Medicine demostren que és segur i que, en alguns pacients, és capaç d’estabilitzar o fins i tot reduir la malaltia.

En aquest assaig fase I han participat 22 pacients amb diferents tipus de càncer metastàtic avançat que, desprès d’haver estat tractats amb entre 2 i 12 línies de tractament, no tenien més opcions terapèutiques.

Aquest estudi ha permès identificar dos potencials biomarcadors en sang que podrien ser útils en el maneig de la malaltia través de la biòpsia líquida. Actualment està en marxa un assaig clínic fase Ib d’Omomyc en combinació amb el tractament estàndard en pacients amb càncer de pàncrees metastàtic en el qual ja estan tractant de validar aquests biomarcadors.

Última actualització: 26 febrer 2024 | 12:19