D’esquerra a dreta: el Sr. Àngel Font, director corporatiu de Recerca i Salut de la Fundació ”la Caixa”; el Dr. Josep M. Campistol, Director General del Clínic; el Dr. Carlos Fernández de Larrea, hematòleg del Clínic i coordinador de l'assaig; el Sr. Joan Gel, pacient en tractament; el Dr. Julio Delgado, hematòleg de l'Hospital Clínic-IDIBAPS i coordinador clínic dels CAR-Ts a l’hospital, i el Dr. Manel Juan, Cap del Servei d'Immunologia al Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) del Clínic.
De izquierda a derecha: el Sr. Àngel Font, director corporativo de Investigación y Salud de la Fundación ”la Caixa”; el Dr. Josep M. Campistol, Director General del Clínic; el Dr. Carlos Fernández de Larrea, hematólogo del Clínic y coordinador del ensayo; el Sr. Joan Gel, paciente en tratamiento; el Dr. Julio Delgado, hematólogo del Hospital Clínic-IDIBAPS y coordinador clínico de los CAR-Ts en el hospital, y el Dr. Manel Juan, Jefe del Servicio de Inmunología en el Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB) del Clínic.

El Clínic-IDIBAPS desenvolupa un CAR-T per a mieloma múltiple, amb el suport de la Fundació ”la Caixa”, que demostra una eficàcia de més del 70% després d’un any de seguiment

Barcelona

17.12.21

33 segundos de lectura
Recursos disponibles

L'Hospital Clínic-IDIBAPS ha desenvolupat el primer CAR-T a Europa, l'ARI-0002h, per al tractament del mieloma múltiple, el segon càncer més comú de la sang, gràcies al suport fonamental de la Fundació ”la Caixa”.

Un assaig clínic, coordinat des del Clínic-IDIBAPS, demostra que el 75% dels pacients mantenen la resposta passats 12 mesos des de l'inici del tractament.

A l'estudi també hi han participat els Hospitals Universitari de Salamanca, Virgen de la Arrixaca, la Clínica Universidad de Navarra i Virgen del Rocío.

Per dur a terme l’estudi clínic, s’ha rebut finançament específic de l'Instituto de Salud Carlos III i la Fundació Bosch Aymerich.

Última actualització: 26 febrer 2024 | 16:45