Un estudi de RecerCaixa proposa estratègies per impulsar les capacitats emprenedores en l’àmbit universitari català

Barcelona

18.05.15

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

La investigació, liderada pel grup Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) de la Universitat de Barcelona, constata que tot i el discurs institucional favorable i les bones iniciatives que s'han dut a terme des de les universitats en els últims anys, l'emprenedoria encara té una presència escassa en els plans docents i d'estudis.

Segons l'estudi, només un 32% dels professors universitaris afirma impulsar les competències emprenedores a les aules, més del 50% desconeix els recursos que el seu centre ofereix per desenvolupar-les, i un 63% dels alumnes afirma que no rep cap formació en aquest camp.

Existeix, a més, una "estigmatització" del concepte emprenedoria, que s'associa a una visió mercantilista, i no a habilitats que poden millorar el perfil professional, com ara tenir iniciativa personal, capacitat per assumir riscos i responsabilitats, o treballar en equip.

Per millorar les pràctiques actuals i, de retruc, optimitzar les possibilitats d'ocupabilitat dels futurs graduats, els autors de l'estudi proposen un conjunt d'estratègies centrades en tres àmbits: les polítiques institucionals, les polítiques docents i la metodologia d'aula.

El treball recull les respostes d'una mostra de 735 alumnes, 161 professors i 29 vicerectors de recerca, caps d'estudis i directors de càtedres d'emprenedoria de sis universitats públiques catalanes: la UAB, la UB, la UPF, la UPC, la UdG i la UdL.

L'estudi, "Emprenedoria i universitat. Diagnòstic, bones pràctiques i línies d'actuació en l'àmbit universitari català", s'emmarca dins el programa de recerca d'excel·lència RecerCaixa, que impulsa l'Obra Social ”la Caixa” en col·laboració amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP).