L’Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona presenten el projecte de gestió agroforestal i de prevenció d’incendis al Parc del Garraf

Barcelona

19.03.13

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

La millora dels hàbitats forestals i la creació i el manteniment d'espais oberts i punts d'aigua per a la fauna són actuacions fonamentals per millorar els hàbitats, prevenir incendis i afavorir el creixement dels boscos. La pèrdua progressiva dels conreus i la desaparició de la ramaderia han motivat en gran part l'abandó de les masses boscoses i, consegüentment, l'augment del nombre d'incendis forestals.

El Parc del Garraf no és una excepció. Els anys 1982 i 1994, dos importants incendis forestals van cremar en conjunt més de 14.000 hectàrees al parc. Es tracta d'una zona on els incendis reincidents han afectat de manera molt negativa els sistemes naturals. Per tal de prevenir i millorar aquesta situació, l'Obra Social ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona, dins del seu conveni de col·laboració, han portat a terme un projecte agroforestal i de prevenció d'incendis.

Les accions han consistit prioritàriament a reduir l'excés de densitat de les zones forestals, estabilitzar la massa forestal, potenciar la biodiversitat, millorar la disponibilitat d'aigua i promoure la pastura com a activitat de prevenció d'incendis.

La zona d'actuació es localitza al sector central del Parc del Garraf, al voltant de les finques públiques de Can Vendrell, Jafre, Can Grau i el Corral de l'Esquerrà.