”la Caixa” inverteix 4 milions d’euros en dos anys per a la millora dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona mitjançant la integració laboral de col·lectius en risc d’exclusió social

Barcelona

05.10.09

54 segundos de lectura
Recursos disponibles

El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, i el director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, han signat avui la renovació del conveni de col•laboració entre totes dues entitats, que suposa una inversió de 4 milions d'euros en dos anys per part de l'entitat financera.   ”la Caixa” i la Diputació renoven així l'aliança iniciada el 2005 per posar en marxa el programa de millora de parcs i afavorir l'ocupació de persones en risc d'exclusió social. Els darrers cinc anys s'han reinserit al món laboral normalitzat 593 persones desafavorides i s'han dut a terme 184 projectes dins la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació.   El nou acord incorpora àmbits d'actuació innovadors, com ara la millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, l'adequació d'espais per facilitar-hi l'accés a persones amb discapacitats, la potenciació d'actuacions que ajudin a minimitzar els efectes del canvi climàtic i la implantació d'accions encaminades a la utilització d'energies renovables. També preveu que entre 140 i 160 persones en risc d'exclusió es podran reinserir al món laboral al llarg d'aquests dos anys.