L’exposició prenatal a pesticides augmenta el risc d’obesitat a l’adolescència

Barcelona

29.04.21

55 segundos de lectura
Recursos disponibles

L'exposició durant l'embaràs a contaminants orgànics persistents (COP) –pesticides organoclorats, productes industrials, etc.– podria augmentar el risc de desordres metabòlics a l'adolescència, com l'obesitat i una pressió arterial més alta. És la principal conclusió d'una recerca de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", que s'ha realitzat a partir del seguiment de prop de 400 nens i nenes de Menorca des de la seva etapa prenatal fins la seva majoria d'edat.

Els contaminants orgànics persistents (COP) són substàncies químiques tòxiques que, al ser resistents a la degradació, romanen al medi ambient. Alguns exemples són els pesticides o els insecticides organoclorats (DDT, etc.). Aquestes substàncies són perjudicials per a la salut i el medi ambient i el seu ús està regulat a escala mundial. L'exposició prenatal a aquestes substàncies s'ha relacionat amb factors de risc cardiometabòlics a la infància, però no hi ha estudis que avaluïn si aquestes associacions continuen a l'adolescència, un període de canvis rellevants en el sistema endocrí i amb augments ràpids a la massa corporal.