Descrit el primer cas de VIH resistent a totes les combinacions de tractaments antirretrovirals

Barcelona

09.06.20

36 segundos de lectura
Recursos disponibles

La revista The Lancet Microbe publica un estudi, liderat per IrsiCaixa, que descriu el cas d'un home portador del VIH el virus del qual és resistent a tots els fàrmacs antirretrovirals orals en ús, excepte un.

Per a que el tractament sigui efectiu i durador, calen dos o tres medicaments que actuïn sobre diferents fases del cicle de replicació del virus, de manera que el treball destaca la necessitat de desenvolupar nous fàrmacs que funcionin per vies alternatives.

Encara que la identificació d'un cas aïllat no suposa necessàriament un risc per a la salut pública, els investigadors advoquen per la realització d'estudis de monitoratge per identificar i contenir la potencial aparició de virus panresistents.

Etiquetes