La recessió de 2008 es va associar amb un major descens de la mortalitat a Europa

Barcelona

08.02.19

43 segundos de lectura
Recursos disponibles

Al llarg de les darreres dècades Europa ve experimentant una tendència al descens en el nombre anual de morts que, lluny de veure's truncada amb motiu de la recessió econòmica declarada el 2008, fins i tot es va accentuar durant aquest període. Així ho mostren les dades d'un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per ”la Caixa”, i publicat a Nature Communications.

L'objectiu d'aquest estudi era esbrinar si la mortalitat a Europa s'ajusta a un patró procíclic o contracíclic, és a dir, si la seva tendència a la baixa s'accelera durant els períodes de recessió econòmica o, ben al contrari, s'alenteix. Amb aquest fi, els investigadors van analitzar les dades de mortalitat diària i les variacions registrades en el producte interior brut (PIB) per capita en 140 regions de 15 països europeus relatives al període 2000-2010.