L’Obra Social ”la Caixa” i el Departament de Benestar Social i Família organitzen un acte de reconeixement a joves extutelats

Barcelona

02.10.13

41 segundos de lectura
Recursos disponibles

Els joves, d’entre 18 i 24 anys, han rebut una ajuda per poder cursar estudis reglats, cosa que els facilita el seu procés d’emancipació i autonomia.

Des que es va posar en marxa el 2009, s’han acollit a aquest programa de suport un total de 89 joves extutelats, 17 dels quals 17 han participat en l’acte d’avui.

L’Obra Social ”la Caixa” ha destinat un milió d’euros al projecte, cosa que es tradueix en una prestació de més de 500 euros al mes per a cada estudiant.

La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a través de l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET), és l’encarregada de garantir l’acompanyament i l’atenció individualitzada dels nois i les noies, amb la finalitat que assoleixin els objectius establerts en el seu Pla de Treball Individual.