L’Obra Social ”la Caixa” presenta l’exposició Mediterrani, el nostre mar com mai l’has vist a CaixaForum Tarragona

Tarragona

05.04.17

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

Mediterrani significa «mar enmig de terres», és a dir, un espai de connexió entre països, continents i cultures humanes diverses. És el segon mar interior més gran del món, de costes densament poblades. Per la seva grandària i per la seva capacitat limitada de renovació, mostra una de les taxes de contaminació i de perill d'extinció d'espècies més elevades del planeta.

La sostenibilitat del Mare Nostrum és, sens dubte, un dels reptes de futur més importants per als quals la ciència està aconseguint respostes, però necessita la conscienciació i la implicació de tothom per conservar-lo.

Mediterrani, organitzada per l'Obra Social ”la Caixa”, ofereix una visió d'aquest mar des dels seus orígens, descobreix les seves particularitats biològiques i geològiques, i mostra alguns dels programes actuals d'investigació científica.

El públic es podrà sentir els sons que produeixen els cetacis i descobrir que fa uns 6 milions d'anys aquest mar es va assecar i es va convertir en un desert, i que posteriorment, gràcies a un moviment de plaques tectòniques, va tornar a esdevenir el mar Mediterrani.

Constitueix una part innovadora de l'exposició la introducció d'elements en els quals el públic ha col·laborat directament, ja que per mitjà de diferents accions s'han cocreat alguns mòduls, com el mapa de les sorres del Mediterrani.