Un informe de l’Obra Social ”la Caixa” revela un canvi de tendència en l’atenció de la gent gran vulnerable

Madrid

01.06.16

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

L'estudi posa de manifest noves inquietuds i expectatives en la manera com volem cuidar les persones grans en situació de dependència i en la manera com elles volen ser cuidades. Es mostra una preferència per part d'aquest col·lectiu per mantenir, en la mesura que sigui possible, l'autonomia i la capacitat de prendre decisions.

La responsabilitat de la cura recau en un mateix però està compartida amb la família i els serveis públics i privats. No obstant, entre les generacions més joves compta també el suport de la comunitat en forma d'amics i veïns.

Així mateix, la meitat dels individus mostren la seva preferència per viure a la pròpia llar (42,3%) i destaca el total rebuig a viure a casa dels fills (4,5%).

Es calcula que per al 2050 la xifra de persones grans a Espanya s'haurà duplicat, fins a arribar als 16 milions, gairebé la meitat de les quals tindran més de 80 anys. Així mateix, es preveu que aquest mateix any hi haurà més de 172.000 persones més grans de 100 anys, 13 vegades més que avui dia.

Actualment, prop de 4,5 milions de persones presten atencions no professionals en l'àmbit domèstic, de les quals 702.000 han superat els 65 anys, i en la seva majoria són dones.