Rumor… històries decolonials a la Col·lecció ”la Caixa”. Comisart – Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa”. CaixaForum Barcelona

Barcelona

21.01.14

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

El rumor, subversiu i subaltern, posa en dubte les veritats absolutes. La nova proposta expositiva de CaixaForum Barcelona Rumor? Històries decolonials a la Col·lecció ”la Caixa” intenta fer sortir a la llum significats que passen desapercebuts amb relació a cinc obres de cinc artistes: Stephen Dean, Adrian Paci, Jordi Colomer, Ignacio Uriarte i Mustafa Hulusi.

Partint d’un treball d’arxiu sobre la història d’aquests vídeos i videoinstal·lacions, la comissària Suset Sánchez (l’Havana, 1977) s’interroga sobre els discursos que envolten les obres d’art: com es van fer, com van entrar a la Col·lecció ”la Caixa” d’Art Contemporani i com s’han exhibit. Alguns dels vídeos, com ara Centro di permanenza temporanea (Centre de permanència temporal, 2007), d’Adrian Paci, s’han exposat moltes vegades, i les successives exhibicions que s’han fet d’aquestes obres n’han establert les interpretacions habituals. En canvi, altres peces, com ara Afyon (2009), de Mustafa Hulusi, gairebé no s’han mostrat.

Suset Sánchez proposa un exercici de desconstrucció i descolonització per posar en qüestió les idees establertes pel sistema de l’art sobre les obres seleccionades. Rumor? és la segona de les tres exposicions que es poden veure aquesta temporada a CaixaForum Barcelona, emmarcades dins de Comisart, programa impulsat per l’Obra Social ”la Caixa” per oferir oportunitats de professionalització al sector del comissariat espanyol, i també per presentar noves mirades sobre els seus fons d’art contemporani.

Rumor... Històries decolonials a la Col·lecció ”la Caixa”. Comisart ? Noves mirades sobre la Col·lecció ”la Caixa” es podrà visitar del 22 de gener al 27 d’abril de 2014 a CaixaForum Barcelona.