Japonisme. La fascinació per l’art japonès. CaixaForum Barcelona

Barcelona

13.06.13

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

Nascut a partir de l'obertura dels ports del Japó durant la dècada del 1860, el japonisme va esdevenir un dels ingredients més importants i essencials de la modernitat artística de l'Europa de la segona meitat del vuit-cents. El japonisme va aportar temes, motius, composicions, tècniques, formats i, en definitiva, una imaginació poètica i una visió de l'art que van fer canviar els gustos i van desvetllar tot un món de noves idees, formes i colors, d'on l'art occidental de la segona meitat del segle XIX i del començament del XX va beure i a partir del qual es va renovar.

A més de ser la primera mostra que s'organitza a Espanya dedicada específicament al fenomen internacional del japonisme, l'exposició que presenta l'Obra Social ”la Caixa” constitueix la primera presentació de la fascinació europea per l'art i la cultura del Japó, que també va arrelar a la península, i de manera molt especial a Catalunya. Les més de tres-centes peces que s'hi exposen, moltes de les quals són inèdites i es mostren de manera excepcional per primera vegada, ens aproximen a una història apassionant de descobertes i d'intercanvis que té els orígens més remots en l'arribada dels primers missioners durant el període namban, ara fa més de quatre-cents anys.

Les obres dels artistes seleccionats -Fortuny, Picasso, Manet, Rusiñol, Toulouse-Lautrec, Miró, Nonell- són el testimoni d'una fascinació compartida: la descoberta d'un art, d'una estètica, d'una cultura i d'una visió del món aparentment distants però que van captivar els artistes del 1900 i que van entrar en un ric diàleg amb la societat de tota una època.

Japonisme. La fascinació per l'art japonès es pot visitar a CaixaForum Barcelona del 14 de juny al 15 de setembre de 2013.