El volum 27 de la Col·lecció d’Estudis Socials de la Fundació ”la Caixa” adverteix dels desequilibris demogràfics a les àrees rurals espanyoles. Estudi Social N.27

Madrid

23.09.09

55 segundos de lectura
Recursos disponibles

La taxa de permanència de les generacions joves i intermèdies als municipis rurals espanyols baixa cada vegada més, i en destaca l'emigració femenina. L'enquesta efectuada registra que només el 38% de les persones d'entre 30 i 49 anys viuen al mateix municipi en el qual van néixer.   La proporció de sexes en nuclis rurals assoleix, de mitjana, les 80 dones per cada 100 homes. Pel que fa al sexe masculí, només la meitat dels homes viu en parella; únicament el 45% té fills, i la taxa dels no emancipats arriba al 30% i duplica la de les dones.   La meitat dels residents rurals d'entre 30 i 49 anys té una persona dependent a càrrec seu, fonamentalment com a conseqüència de l'envelliment i del dèficit de serveis assistencials. La taxa de majors de 70 anys assoleix el 18,8%. Entre els més menuts, només una quarta part dels menors de 6 anys va a la llar d'infants.   Ni els nous residents neorurals, que representen més del 17% de la població rural, ni els estrangers, que suposen més de 6,7%, contraresten els desequilibris demogràfics creixents.