50 reclusos faran treballs de prevenció d’incendis i millora forestal als parcs naturals

Barcelona

08.09.05

5 minutos de lectura
Recursos disponibles

- Interns i internes de les presons de la Trinitat, Can Brians, Wad-Ras i Quatre Camins, amb el tercer grau penitenciari, desenvoluparan tasques de prevenció d'incendis i treballs de millora forestal.- La Diputació de Barcelona i l'Obra Social ”la Caixa” iniciarà també altres projectes de conservació i restauració d'àrees degradades amb 50 persones pertanyents a col·lectius de discapacitats psíquics i malalts mentals.- Per tant, el pla de treball pel primer any comptarà amb un col·lectiu de 100 persones desfavorides i en risc d'exclusió social, que actuaran en 20 projectes (873 hectàrees d'espais protegits). - El pressupost total destinat a aquest programa és de 3.000.000 euros anuals. El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Vallès; el president de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho; i el president de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Ricard Fornesa, han signat avui un acord de cooperació amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa pública que depèn del Departament de Justícia, per a la incorporació de reclusos en les tasques de prevenció d'incendis i millora forestal de 5 parcs naturals de la Diputació de Barcelona.Amb la signatura d'aquest acord es posa en marxa la primera de les accions ja previstes per al curs 2005-2006 en el conveni de col·laboració signat el passat 3 de març entre ”la Caixa” i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament d'un Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals, al qual ”la Caixa” destinarà un total de 3 milions d'euros anuals durant els propers 5 anys. Els treballs s'iniciaran el 15 d'octubre a 5 parcs de la Diputació, una vegada hagin finalitzat els cursos de formació que s'estan desenvolupant Una de les prioritats del Pla de Gestió Integral és la de desenvolupar les actuacions previstes mitjançant l'ocupació de col·lectius amb risc d'exclusió; per això s'han establert acords amb entitats, empreses d'inserció i d'altres col·lectius d'ocupació social perquè puguin assumir aquestes tasques. L'acord signat avui incorpora reclusos de centres penitenciaris de Catalunya, a través del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). La selecció d'aquests reclusos depèn del CIRE, i és a través d'aquesta empresa pública que es desenvoluparan els itineraris d'inserció laboral, els programes de formació i capacitació dels reclusos i l'execució dels projectes. L'objectiu és satisfer la voluntat d'inserció laboral de reclusos que aviat hauran complert la seva condemna, a través de l'adquisició d'hàbits sociolaborals i l'aprenentatge professional, eficaços per a la seva integració al món laboral.Els cursos de formació ocupacional són impartits per professionals amb experiència en la formació de col·lectius de risc d'exclusió. Els grups estan formats per 10 o 15 persones i consten d'una part teòrica i una de pràctica per tal d'adquirir els coneixements necessaris que suposa l'aprenentatge d'un ofici. La selecció dels alumnes, el seguiment i l'avaluació de les accions formatives es realitza a través d'un expert del CIRE. Durant l'any 2004, aquest Centre va realitzar 2.361 intervencions orientades en la reinserció de presos en la societat i 345 assessoraments jurídics a immigrants per a tramitar documentació.Els projectes que es desenvoluparan als 5 parcs abasten un total de 353 hectàrees, tenen un pressupost global de 556.867 euros i hi participaran un mínim de 50 interns i internes en situació de tercer grau penitenciari de les presons de Quatre Camins, Trinitat i Wad Ras.- Prevenció d'incendis i millora dels hàbitats forestals en accions principalment al Parc de Collserola i a les Serralades del Litoral i de la Marina Els reclusos realitzaran franges de baixa combustibilitat i millora dels hàbitats forestals a l'entorn de pistes, camins i urbanitzacions. A més, entre altres accions, es realitzaran tasques de neteja de la zona, desbrossament i aclarida del nombre d'arbres amb la finalitat de prevenir els incendis.- Als Parcs del Garraf i del Foix es treballarà en la regeneració del pi blanc Els dos projectes que desenvoluparan els interns en aquests espais naturals se centren en la millora de la gestió forestal i la realització de treballs silvícoles per tal de millorar la regeneració natural de pi blanc (aclarida, poda i eliminació de restes vegetals).50 persones discapacitades treballaran en la conservació i restauració de parcs naturals A més dels 5 projectes realitzats per reclusos, es desenvoluparan 15 projectes més de conservació dels espais naturals amb 8 empreses i entitats d'inserció de persones discapacitats psíquics i malalts mentals. Per dur a terme aquests projectes, s'ha arribat a acords amb empreses especialitzades en gestió forestal i empreses d'inserció, per millorar tant el rendiment tècnic de l'execució dels projectes, com la integració laboral i social de les persones desfavorides. El pressupost destinat a aquest conjunt de projectes és de 716.909 euros, la qual cosa donarà feina a una cinquantena de persones més i permetrà actuar sobre 520 hectàrees dels diferents parcs de la província.També properament es posaran en marxa altres línies d'acció de millora forestal en els espais protegits a través d'empreses especialitzades en el sector que preferentment contractaran persones en risc d'exclusió. A aquests treballs s'hi destinaran 1.726.224 euros. Així doncs, el pressupost total destinat als plans de treball del curs 2005-2006 és de 3.000.000 euros.Una comissió, amb un representant de cadascuna de les entitats participants, serà l'encarregada de fer el seguiment de control sobre els acords d'aquest conveni, renovar-ne les tasques i planificar nous plans de treball. Més informació: www.fundacio.lacaixa.es