El nou Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” quadruplicarà la seva oferta científica

Barcelona

18.06.02

5 minutos de lectura
Recursos disponibles

El projecte del nou Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” respon a la filosofia que ha caracteritzat al museu des del seu inici: estimular el coneixement científic, la participació directa del visitant i convertir el museu en un lloc de trobada entre la comunitat científica i els ciutadans. Amb el pas del temps, l'increment de visitants, l'ampliació de les seves activitats en les diverses àrees del coneixement científic i la necessitat d'adaptar-se a les noves tecnologies han fet necessària la construcció d'un nou museu. Els més de 20 anys d'existència i l'experiència assolida han permès establir una novedosa museologia basada en objectes i fenòmens reals tractats amb el màxim d'interactivitat manual, mental i cultural. Des dels seus inicis, als anys 20, els museus de la ciència estaven dedicats a la física. Posteriorment, gràcies en part a la contribució del Museu de la Ciència, la biologia va entrar dins de les seves sales els anys 80. Els continguts del nou Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” no estaran organitzats a partir de disciplines acadèmiques com ara la física, la química o la biologia, sinó que, per contra, es tractarà d'una presentació interdisciplinària de la història de la matèria des de l'origen de l'univers fins al present: * La matèria inert: les lleis fonamentals de la natura.* La matèria viva: l'evolució biològica des de l'origen de la vida fins als organismes i societats actuals. * La matèria intel·ligent: l'evolució de la intel·ligència des de la neurona fins a la capacitat de percebre i conèixer. * La matèria civilitzada: l'evolució des de l'origen de l'ésser humà fins als nostres dies.En definitiva, hi tindrà cabuda tot, des d'un quark fins a Shakespeare.El projecte arquitectònicEl projecte del nou centre realitzat pels arquitectes Esteve i Robert Terradas està marcat pel programa museístic del centre, pel respecte i per la integració amb l'entorn i la conservació de l'edifici modernista. Tot això ha motivat que gran part del nou museu sigui subterrani, amb moltes zones de transparència per tal que el ciutadà participi del procés científic des del carrer. Amb aquest projecte, no només es construeix un museu sinó que a més s'aporta un nou espai enjardinat per a ús públic. Els espais exteriors i jardins, que passaran d'ocupar 3.500 m2 a 17.000 m2 es distribueixen en cinc grans unitats. Dues d'elles seran d'accés públic: la de la coberta del nou museu i el jardí que s'estendrà des d'aquest edifici fins al carrer Quatre Camins. La coberta d'aquest nou edifici contenidor serà una plaça pública exterior de 2 hectàrees, amb superfícies transparents per tal que els visitants puguin sentir-se atrets a participar de la ciència des del carrer. Les obres d'ampliació d'aquest nou centre convertiran al nou Museu de la Ciència en un dels centres de divulgació científica més moderns d'Europa en el seu gènere. L'ampliació del museu consisteix fonamentalment en la construcció d'un gran edifici subterrani de nova planta que s'uneix a l'edifici modernista pel hall d'entrada. Amb aquesta ampliació, el museu, multiplicarà per quatre l'actual superfície d'oferta científica, tindrà unes dimensions aproximades en planta de 140 x 65 m, l'equivalent a un camp de futbol. L'altura total d'aquest nou cos, amb el hall d'entrada, serà de 27 m, similar a un edifici de 9 pisos, dels quals 7 estarien soterrats. Quan finalitzi el projecte d'oferta científica passarà dels 8.100 m2 originals a 33.700 m2. D'altra banda, la superfície total del nou museu serà de 50.700 m2.L'accés al nou Museu es podrà realitzar per dos espais diferents que conflueixen en el hall principal: per l'antic edifici modernista (Ronda de Dalt o Teodor Roviralta) o pel carrer Quatre Camins, ja sigui travessant la plaça pública o accedint directament pel pàrquing. Des del hall d'accés, el nou edifici subterrani tindrà 6 nivells amb la distribució següent: * Planta 0. La botiga i el hall a través del qual es podrà accedir a la resta de plantes o bé pels ascensors, o per les escales mecàniques o per una rampa helicoïdal que descendeix 13 m. * Planta -1: Plaça exterior d'ús públic i la zona enjardinada. * Planta -2: Auditori; l'àgora; el Planetari, aules taller, el Clik i el Flash, el planetari bombolla.* Planta -3: Toca, toca! * Planta -4: Taller d'Alta tensió. * Planta -5: Sales d'exposicions, tant temporals com permanents* Planta -6: Pàrquing.La nova seu provisional del Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa”A causa de les obres d'ampliació, el Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” es traslladarà al passeig de Sant Joan, 108, la nova seu provisional fins que s'inauguri el nou museu, a la fi del 2003 o començament del 2004. Una exposició de fòssils, Restes i rastres; nous tallers; cicles de conferències; jornades, entre les que destacaria el cicle de ciència i cinema; simposis, que tractaran entre altres el tema de les cèl·lules mare; i activitats educatives són algunes de les propostes en les quals podran participar els visitants del centre a partir de l'1 d'octubre de 2002. També està previst un espai on el públic podrà seguir l'evolució dia a dia de les obres de remodelació.Els dies 29 i 30 de juny, el Museu de la Ciència organitzarà una festa de comiat amb motiu del seu trasllat temporal al passeig de Sant Joan, 108 de Barcelona. Activitats diverses com El racó dels experiments, el teatre de les formes, o l' actuació de Claret Clown seran, entre d'altres, les propostes en les quals podrà participar el públic que ho desitgi.www.fundacio.lacaixa.es