El mercat espanyol de l’art es contrau un 33 % en els últims cinc anys. Fundació Arte y Mecenazgo

Madrid

01.10.12

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

El mercat espanyol de l’art va registrar el 2011 unes vendes totals de prop de 300 milions d’euros en unes 75.000 operacions.

En els últims deu anys, el mercat de l’art va tenir un creixement del 87 %, molt per sobre del conjunt de l’economia espanyola, però aquest creixement s’ha estancat en els últims anys. Entre 2007 i 2011 el sector va caure un 33 %. L’estudi alerta sobre l’absència de dinamisme en el sector.

Amb una quota de mercat de vora el 2 %, Espanya constitueix el sisè mercat d’art més important de la Unió Europea, després del Regne Unit (64 %), França (17 %), Alemanya (5 %), Itàlia (3,5 %) i Àustria (2,1 %).

El mercat espanyol dóna feina a més d’11.000 persones, i el 2011 va reportar a l’Estat gairebé 128 milions d’euros en concepte d’impostos.

El 2011 Espanya va registrar un dèficit comercial en matèria d’art, amb importacions per valor de 88 milions d’euros enfront d’unes exportacions de 66 milions de euros.

Els preus mitjans de l’art a Espanya se situen molt per sota de la mitjana europea. Les obres més cares d’artistes espanyols es venen fora d’Espanya.

La cultura del col·leccionisme queda enrere en comparació d’altres mercats més desenvolupats.

La major part d’incentius fiscals espanyols s’apliquen únicament al patrimoni històric.