Exposició: The Day Before – Star System

Barcelona

20.04.05

5 minutos de lectura
Recursos disponibles

La carta celeste del 25 d'abril de 1937, un dia abans del bombardeig de Guernica, juntament amb la del 18 de març de 2003, vint-i-quatre hores abans del segon bombardeig de Bagdad. També les de Coventry, Hiroshima, Nagasaki, Nova York... Des de temps immemorials, els éssers humans han fixat la mirada en el cel per trobar-hi les respostes a les seves preguntes. El cel materialitza tots els interrogants. Precisament, el punt de vista és una preocupació recurrent en l'obra de Renaud Auguste-Dormeuil (Neuilly-sur-Seine, 1968), juntament amb l'exercici unilateral del poder. En la sèrie de fotografies The Day Before – Star System, l'artista mostra la carta celeste tal com es podia observar el dia abans d'un bombardeig militar. Aquestes imatges, fetes per ordinador amb l'ajuda d'un programa informàtic, defugen la temptació de l'anàlisi romàntica. La llegenda, que inclou el títol, el nom de la ciutat atacada i una data i una hora concretes, fa que la història i la memòria col·lectiva irrompin de sobte al bell mig de la imatge. La manera com la rep l'espectador ha deixat de ser «innocent». Així doncs, l'espectador comparteix, encara que no ho vulgui, la visió de les persones que, la vigília dels bombardejos, sabien el que havia de passar perquè eren els responsables de prendre la decisió o de llançar l'atac. The Day Before – Star System és la quarta exposició del cicle «Res / quelcom passa», comissariat per Fabienne Fulchéri i Martí Manen. El cicle es tancarà amb la proposta de David Bestué (Barcelona, 1980) i Blanca Casas Brullet (Mataró, 1973), el proper mes d'octubre.La sèrie de fotografies The Day Before – Star System es podrà veure a la Sala Montcada de la Fundació ”la Caixa” (Montcada, 14), del 21 d'abril al 24 de juliol de 2005. The Day Before – Star System. Amb un títol com aquest, qui no s'esperaria trobar una pel·lícula espectacular, una superproducció americana amb abundància d'efectes especials i excessos de tota mena? Doncs no hi ha res d'espectacular en aquesta sèrie de treballs fotogràfics de Renaud Auguste-Dormeuil, que ens mostra el mapa del cel tal com es podia observar el dia abans d'un bombardeig militar. La decisió de recórrer a la llengua anglosaxona (l'idioma oficial de l'aviació) no és, doncs, un símptoma de la internacionalització creixent del mercat de l'art, ni del sotmetiment a les seves regles, sinó el punt de partida de l'obra, que beu de les fonts de la cartografia. La llegenda de cada fotografia, que inclou el títol, el nom de la ciutat atacada i una data i una hora precises, ens fa entrar de cop en la història i en la memòria col·lectiva des del centre de la imatge. L'exercici unilateral del poder i el punt de vista són dues preocupacions recurrents en l'obra de Renaud Auguste-Dormeuil. En obres com Fin de représentation i la més recent Hôtel des transmissions / Jusqu'à un certain point, l'artista dirigeix la càmera fent una escombrada (amb la imatge) endavant i enrere, en moviments de zoom que acosten i allunyen alternativament l'objecte filmat. Aquest moviment de la mirada genera una certa relació de desconfiança, però, malgrat tot, es manté en un nivell d'accessibilitat a escala humana. Amb The Day Before – Star System la proposta es radicalitza. Aquesta sèrie, formada per imatges fixes, implica la presència d'una doble mirada: l'ascendent (la de les futures víctimes) i la descendent (la dels pilots), molt més difícil de copsar i que conté una càrrega simbòlica afegida. D'altra banda, la presència de l'artista, que encara es detectava darrere el moviment de la càmera en els seus treballs anteriors, desapareix del tot en aquesta obra. Aquestes imatges, fetes per ordinador amb l'ajuda d'un programa capaç de representar el mapa del cel a partir de la definició d'una sèrie de dades (lloc, data i hora), eviten definitivament la temptació de l'anàlisi romàntica que es podria tenir en el moment d'interpretar un tema com aquest. Les obres creades, que no són exactament un document d'arxiu ni una fotografia en el sentit estricte del terme, que no segueixen ni tan sols un model científic, tenen l'encant ambigu d'allò que és indefinible i excedeixen, en qualsevol intent de qualificar el seu estatus, el marc excessivament estret en què voldríem situar-les.Els mapes del cel presents a l'exposició: - 26 d'abril de 1937: Guernica / Cel del 25 d'abril de 1937- 14-15 de novembre de 1940: Coventry / Cel del 13 de novembre de 1940- 24 d'agost de 1940: Londres / Cel del 23 d'agost de 1940- 6 de juny de 1944: Caen / Cel del 5 de juny de 1944- 13 de febrer de 1945: Dresden / Cel del 12 de febrer de 1945- 6 d'agost de 1945: Hiroshima / Cel del 5 d'agost de 1945- 9 d'agost de 1945: Nagasaki / Cel del 8 d'agost de 1945- 18 de març de 1988: Halabja (Iraq) / Cel del 17 de març de 1988- 16 de gener de 1991: Bagdad (1) / Cel del 15 de gener de 1991- 11 de setembre de 2001: Nova York / Cel del 10 de setembre de 2001- 19 de març de 2003: Bagdad (2) / Cel del 18 de març de 2003The Day Before – Star System Del 21 d'abril al 24 de juliol de 2005Inauguració: dimecres 20 d'abril, a les 20 hLloc: Sala Montcada de la Fundació ”la Caixa”Montcada, 1408003 Barcelona Horari: De dimarts a dissabte, d'11 a 15 h i de 16 a 20 hDiumenges i festius, d'11 a 15 hInformació www.fundacio.lacaixa.es/salamontcadaTel. 902 22 30 40Entrada gratuïta Més informació: www.lacaixa.es/obrasocial