La Fundació ”la Caixa” convoca la segona edició dels ajuts a projectes mediambientals

Barcelona

15.12.03

3 minutos de lectura
Recursos disponibles

La Fundació ”la Caixa” posa en marxa la seva segona convocatòria d'ajuts a projectes mediambientals. Aquesta iniciativa té com a objectiu protegir la biodiversitat i conservar els espais naturals, fomentar l'ús dels recursos naturals i difondre el respecte pel medi ambient. A la convocatòria de 2002 es van seleccionar 33 projectes de tot Espanya, als quals la Fundació ”la Caixa” va destinar 1.224.000 euros. Les organitzacions interessades poden presentar les seves sol·licituds fins al 27 de febrer de 2004 i aconseguir la documentació a les oficines de ”la Caixa” i al web www.fundacio.lacaixa.es. Àmbits de la convocatòria de 2003 1.- Protecció de la biodiversitat i conservació d'espais naturals. - Conservació i restauració d'espais naturals- Protecció i reintroducció d'espècies animals- Protecció i conservació d'hàbitats- Prevenció i reducció de la degradació del medi2.- Difusió i informació ambiental- Centres d'interpretació de la naturalesa- Itineraris i recursos formatius en el medi natural3.- Sostenibilitat en l'ús de recursos naturals- Introducció de mesures ambientals en processos productius- Recuperació d'activitats productives tradicionals- Valoració dels recursos naturals i energètics- Reducció i gestió de residusDestinataris dels ajuts Les organitzacions que podran concursar en aquesta convocatòria són entitats privades no lucratives, les quals poden participar individualment o agrupades en projectes comuns. Aquests podran comptar amb l'ajut o el finançament de qualsevol de les administracions públiques i de la Unió Europea. Els projectes presentats podran tenir una durada màxima de tres anys. La Fundació dotarà fins a un màxim del 50% del pressupost total del projecte, que no podrà superar els 100.000 euros.Criteris de selecció dels projectes Entre els criteris de selecció de les iniciatives presentades es valorarà, especialment, la justificació de la necessitat a la qual es pretén donar resposta; la viabilitat social, econòmica i tècnica; la vinculació a les actuacions prioritàries en matèria mediambiental de les administracions públiques i de l'UE; la cooperació i agrupació entre els agents implicats en el desenvolupament dels projectes, i el caràcter sostenible de les actuacions proposades.La contribució de la Fundació ”la Caixa” Aquesta nova convocatòria de col·laboracions en projectes mediambientals s'afegeix a les set convocatòries que anualment la Fundació ”la Caixa” porta a terme en l'àmbit social. Projectes de millora de la qualitat de vida d'immigrants i col·lectius en situació de marginació; iniciatives d'integració de discapacitats i ajuts de cooperació internacional a països en vies de desenvolupament són tres de les convocatòries socials. També s'hi afegeixen la recerca en Alzheimer i en oncologia, dues àrees en què la Fundació dóna suport a un gran nombre de projectes.Els programes científics i mediambientals de la Fundació ”la Caixa” La Fundació ”la Caixa” dedica una part important del seu pressupost als programes científics i mediambientals. Un dels objectius principals d'aquests programes és difondre el coneixement científic i fomentar el respecte i la millora del medi ambient. És per això que la Fundació compta amb diverses línies d'actuació. D'una banda, la tasca divulgativa que dia a dia es porta a terme des del Museu de la Ciència de la Fundació ”la Caixa” a Barcelona i al CosmoCaixa a Madrid; de l'altra, les exposicions itinerants per tota la Península, que acosten a la societat el coneixement de la naturalesa de forma directa i participativa a través dels mòduls interactius, i, finalment, els recursos educatius, com ara les motxilles mediambientals, que tenen per objectiu proporcionar valors i generar actituds a favor del medi ambient entre els més joves.Servei d'informació de la Fundació ”la Caixa”: Tel. 902 22 30 40Web: www.fundacio.lacaixa.es