Es consolida l’augment de vendes en el mercat espanyol de l’art, tot i que el sector no abandona la debilitat

Madrid

07.06.17

2 minutos de lectura
Recursos disponibles

L'Obra Social ”la Caixa” continua impulsant el mecenatge amb la presentació d'El mercat espanyol de l'art en 2017, una nova radiografia econòmica sobre galeries, cases de subhastes i col·leccionisme al nostre país.

El mercat de l'art a Espanya va registrar el 2016 unes vendes totals de 385 milions d'euros. Aquesta xifra reflecteix un augment del 19 % en les vendes en galeries i cases de subhastes respecte de l'estudi anterior. El sector consolida el creixement positiu dels últims anys i recupera la xifra de vendes del 2008.

Amb una quota de mercat a l'entorn del 2 %, Espanya puja un lloc entre els països de la Unió Europea, supera Àustria i se situa per darrere del Regne Unit -que amb un 21 % continua dominant clarament el mercat-, França, Alemanya i Itàlia.

Espanya ha mantingut el superàvit comercial dels darrers anys i ha registrat 14 milions d'euros de diferència positiva de les exportacions sobre les importacions. Tanmateix, el valor econòmic del superàvit ha disminuït des del 2013 a causa de l'augment constant de les importacions, juntament amb el creixement més volàtil de les exportacions.

També ha augmentat lleugerament (el 4 % des del 2013) el nombre de llocs de treball relacionats directament amb el mercat de l'art, que l'any passat va donar feina a més de 10.500 persones.

El 2016, la contribució fiscal del comerç de l'art va assolir els 173 milions d'euros, el 30 % més respecte del 2010.

Els preus mitjans de l'art a Espanya es continuen situant molt per sota de la mitjana europea. A més, en l'última dècada s'intensifica la tendència que les obres més cares d'artistes espanyols es venguin majoritàriament fora d'Espanya.

L'informe conclou que Espanya ha de continuar abordant temes crítics en el seu mercat de treball, el deute i el context fiscal, i mantenir l'estabilitat econòmica davant dels canvis reguladors i fiscals que puguin sorgir en el panorama polític europeu després del Brexit, que afectaran el mercat d'Espanya a llarg termini.